ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

📢📢 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง & กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

📈📈ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าหลายภูมิภาค สะท้อนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในอนาคตที่ดีขึ้นทั้งในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce