ช่องทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

รวมช่องทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย หลังจากจบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยังคงมีช่องทางให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น..

• ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

• คลินิกแก้หนี้ https://www.debtclinicbysam.com/

• ทางด่วนแก้หนี้ https://www.1213.or.th/app/debtcase

• หมอหนี้เพื่อประชาชน https://www.bot.or.th/app/doctordebt/

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการ สมัยที่ 24

วันที่ 25 มีนาคม 2566 หอการค้าเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Startup Connect 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมในโครง …

Read More →
หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม ก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce