ชิญชวนร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” SERVICE DESIGN สินค้าเหมือนกัน ทำอย่างไรให้แตกต่าง “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” SERVICE DESIGN สินค้าเหมือนกัน ทำอย่างไรให้แตกต่าง ”

🛍✨ภายใต้ในโครงการ “CLUB HOR RESKILL & UPSKILL”เสริมสร้างทักษะ พัฒนาความสามารถในการทำงานให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตอล

👉🏻 ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยคุณสร้อมทับทิม มัณยานนท์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร้อยเรื่องดีดี จำกัด เเละที่ปรึกษาระดับ 2 ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

📍ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ( ผ่านช่องทางออนไลน์ )

🔵 อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 〰️ สมาชิกหอการค้าฯ 250 บาท 〰️ บุคคลทั่วไป 500 บาท( ราคานี้ยังไม่รวม Vat )

📄 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >> https://1th.me/qLYZx ☎️ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-105038

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce