Chiang Mai Chamber of Commerce

ชาวจีนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราว 731 ล้านคน จากประชากร 1,389 ล้านคน

ในปัจจุบันมีชาวจีนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตราว 731 ล้านคน จากประชากรทั้งสิ้น 1,389 ล้านคน อีกทั้งช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางสื่อสารผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงอื่นๆ สามารถกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและความน่าเชื่อถือได้มาก นำไปสู่การเข้ามาท่องเที่ยวแบบเอฟไอที ที่ต้องการทั้งข้อมูลการค้นหาเพื่อเปรียบเทียบและข้อมูลการสื่อสารผ่านช่องทางกลุ่มสังคมออนไลน์ อาทิ Youku (YouTube), RenRen (Facebook), Weibo (Twitter), Wechat (Line) หรือเสิร์ชเอ็นจินที่ชาวจีนนิยมคือ Baidu (Google), Mafengwo Qyer (Tripadvisor), Ctrip (Expedia) ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยควรศึกษาข้อมูลการใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือทำธุรกิจและข้อได้เปรียบมากขึ้น พร้อมทั้งกระตือรือร้นในการปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นางสาวพัชรพร สิริทรัพย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ไป่ตู้ ประเทศไทย กล่าวว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวราว 9 ล้านคน ทำให้ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ราว 20% ของรายได้มวลรวมประเทศ ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนเป็นอีกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ FIT หรือนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ที่กินส่วนแบ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปต่างประเทศทั้งหมดถึง 42% ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป สามารถค้นหาข้อมูลและวางแผนการเดินทางด้วยตนเองผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ถือเป็นปัจจัยให้รายได้ประเทศด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปีนี้ ไป่ตู้ แอคเซส คาดสถานการณ์การท่องเที่ยวแบบเอฟไอทีจะเติบโตขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงติด 1ใน 3 อันดับแรกที่เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้วยจุดหมายที่อยู่ในอันดับความสนใจระดับต้นๆ บวกกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เปลี่ยนไป ทำให้สื่อออนไลน์หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสร้างปริมาณหรือความต้องการท่องเที่ยวในจำนวนสูงขึ้น  ส่วนปี 2561 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีน 9.80 ล้านคน สร้างรายได้ 5.24 แสนล้านบาท

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce