Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

จัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมจัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 12.00 – 16.30 น.
ที่ โรงแรมแชงกรีล่า
ร่วมลงทะเบียน http://foloart.com/chiangmai2018/
ฟรีตลอดงาน … (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce