Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

จัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมจัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 12.00 – 16.30 น.
ที่ โรงแรมแชงกรีล่า
ร่วมลงทะเบียน http://foloart.com/chiangmai2018/
ฟรีตลอดงาน … (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce