จัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ร่วมจัดงานเสวนา เชียงใหม่ 2018 จุดเปลี่ยน…ประตูสู่โอกาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
เวลา 12.00 – 16.30 น.
ที่ โรงแรมแชงกรีล่า
ร่วมลงทะเบียน http://foloart.com/chiangmai2018/
ฟรีตลอดงาน … (ที่นั่งจำนวนจำกัด)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce