งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016

บริษัทสยาม ล้านช้าง ได้ร่วมกับนิตยสาร Markeer และบริษัท Good Network จำกัดและพันธมิตรในประเทศเนปาลคือหอการค้าและอุตสาหกรรมเนปาล – ไทย หอการค้าและอุตสาหกรรมละลิตปูร์  เนปาล ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุได้มีโครงการจัดงานแสดงสินค้าไทยขึ้น ณกรุงกาฐมาณฑุ ภายใต้ชื่องาน Thailand – Nepal Fair 2016 ขึ้นระหว่างวันที่30 กันยายน – 4 ตุลาคม2016 ณ Bhrikuti Mandap Exhibition Kathmandu Nepal

โดยส่วนลดพิเศษจากราคาเต็ม 55000 เหลือ 35000บาท

ติดต่อสอบถาม ปาลิดา อ่อนศรี 099-8831796

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce