งานแถลงข่าว“เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market”

วันที่ 21 ส.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการพัฒนา SMEs เชียงใหม่ สู่ตลาด ตะวันออกกลาง โดยใช้แพลตฟอร์ม Virtual Trade Show และ Virtual Business Matching ณ ห้องเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่องทางในการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง และสร้าง โอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดตะวันออกกลาง
 
อีกทั้ง ยังทำให้เกิดการเจรจาการค้าและซื้อขายสินค้าไทยระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด เชียงใหม่ กับผู้ค้า (Buyer) ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเพื่อเชื่อมโยงองค์กรการค้าของจังหวัด เชียงใหม่ และองค์กรในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce