งานแถลงข่าว“เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market”

วันที่ 21 ส.ค. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง Open the Gate to Middle East Market” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมการพัฒนา SMEs เชียงใหม่ สู่ตลาด ตะวันออกกลาง โดยใช้แพลตฟอร์ม Virtual Trade Show และ Virtual Business Matching ณ ห้องเชียงใหม่แกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการช่องทางในการจัดแสดงสินค้าในรูปแบบเสมือนจริง และสร้าง โอกาสการซื้อขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ออกสู่ตลาดตะวันออกกลาง
 
อีกทั้ง ยังทำให้เกิดการเจรจาการค้าและซื้อขายสินค้าไทยระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัด เชียงใหม่ กับผู้ค้า (Buyer) ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเพื่อเชื่อมโยงองค์กรการค้าของจังหวัด เชียงใหม่ และองค์กรในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce