Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวั­นต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท­ุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงภัยของก­ารคอร์รัปชั่น และเป็นการระลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย ชึ่งเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้านการคอร์รัปชั­่นในภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ

​ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 69/2563 เรื่อง  กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กรพ.ปจ.) ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 28 กันยายน 2563 นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการรองเลขาธิการและผู้ช่วยปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโครงการจัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “ CCC Golf 2020 “

ดาวน์โหลดโครงการ CCC Golf 2020 >>PDF DOWNLOAD

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!