Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานวั­นต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 “เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น” ภายใต้โครงการ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”

โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท­ุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงภัยของก­ารคอร์รัปชั่น และเป็นการระลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทย ชึ่งเป็นผู้ริเริ่มการต่อต้านการคอร์รัปชั­่นในภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce