Chiang Mai Chamber of Commerce

งานนัดพบแรงงาน “CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018”

** ข่าวประชาสัมพันธ์ **

            สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดนัดพบแรงงาน ภายใต้ชื่องาน “CHIANG MAI IT JOB FAIR 2018” ในวันจันทร์ที่ 21 และ วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยได้นำนวัตกรรม ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสมัครงาน มีนายจ้างกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานรองรับ ผู้ว่างงานมากกว่า 2,000 อัตรา เข้าร่วมรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานทันที

 


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสาธิตและฝึกสอนอาชีพอิสระ ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซด์ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – วันที 22 พฤษภาคม 2561 นายจ้างที่ต้องการเข้าร่วมงานดังกล่าว

       สามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 และในวันงานผู้สมัครงานควรเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อม อาทิเช่น บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://jobit2.doe.go.th/chiangmai

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112744-6 ต่อ 25,26 ทุกวัน เวลาราชการ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สมัยที่ 24

วันที่ 24 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce