กระทรวงการคลังต้านกระแสไม่ไหว เปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุมการซื้อขาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าสกุลเงินดิจิทัล ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เกิดการลงทุนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  อยู่ระหว่างการร่างหลัเกณฑ์ในการซื้อ “คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือนนี้”

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะให้ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องกำกับดูแล เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลการออกหลักทรัพย์ รวมถึงดูแลการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยสกุลเงินดิจิทัล (ไอซีโอ)

สกุลเงินดิจิทัล คือ การระดมทุนในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Iinitial Coin Offering (ICO) หรือแปลว่า “การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น” โดยผู้ออกเหรียญดิจิทัลจะคิดว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนโครงการอะไร จากนั้นกำหนดราคาว่าเหรียญดิจิทัลที่ว่านี้จะมีราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้จับจ่ายกันในปัจจุบัน

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *