Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คลังเปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุม

กระทรวงการคลังต้านกระแสไม่ไหว เปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุมการซื้อขาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าสกุลเงินดิจิทัล ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เกิดการลงทุนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  อยู่ระหว่างการร่างหลัเกณฑ์ในการซื้อ “คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือนนี้”

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะให้ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องกำกับดูแล เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลการออกหลักทรัพย์ รวมถึงดูแลการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยสกุลเงินดิจิทัล (ไอซีโอ)

สกุลเงินดิจิทัล คือ การระดมทุนในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Iinitial Coin Offering (ICO) หรือแปลว่า “การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น” โดยผู้ออกเหรียญดิจิทัลจะคิดว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนโครงการอะไร จากนั้นกำหนดราคาว่าเหรียญดิจิทัลที่ว่านี้จะมีราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้จับจ่ายกันในปัจจุบัน

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!