Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คลังเปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุม

กระทรวงการคลังต้านกระแสไม่ไหว เปิดทางลงทุนสกุลเงินดิจิทัล เตรียมออกกฏกติกาควบคุมการซื้อขาย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับว่าสกุลเงินดิจิทัล ไม่สามารถปิดกั้นไม่ให้เกิดการลงทุนได้ ดังนั้น จึงต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  อยู่ระหว่างการร่างหลัเกณฑ์ในการซื้อ “คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือนนี้”

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะให้ ก.ล.ต.เป็นหน่วยงานหลักที่ต้องกำกับดูแล เพราะถือเป็นหน่วยงานที่ดูแลการออกหลักทรัพย์ รวมถึงดูแลการระดมทุนรูปแบบใหม่ด้วยสกุลเงินดิจิทัล (ไอซีโอ)

สกุลเงินดิจิทัล คือ การระดมทุนในรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า Iinitial Coin Offering (ICO) หรือแปลว่า “การเสนอขายเหรียญในระยะเริ่มต้น” โดยผู้ออกเหรียญดิจิทัลจะคิดว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนโครงการอะไร จากนั้นกำหนดราคาว่าเหรียญดิจิทัลที่ว่านี้จะมีราคาเท่าไรเมื่อเทียบกับเงินที่ใช้จับจ่ายกันในปัจจุบัน

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบหารือความร่วมมือฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce