ครั้งแรกของภาคเหนือกับการจับคู่ธุรกิจตรงจากจีน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 Business Matching

สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020

Business Matching ครั้งแรกของภาคเหนือตรงจากจีน งานจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายตรงและรูปแบบ Virtual Business Mathching

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอีสปอร์ต ห้างพันทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอายุสินค้า 6 เดือนขึ้นไป สินค้าเครื่องสำอาง ผลไม้-ผักสด, สินค้าอุปโภคและบริโภค, สินค้าหัตถกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce