Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ครั้งแรกของภาคเหนือกับการจับคู่ธุรกิจตรงจากจีน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 Business Matching

สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020

Business Matching ครั้งแรกของภาคเหนือตรงจากจีน งานจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายตรงและรูปแบบ Virtual Business Mathching

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอีสปอร์ต ห้างพันทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอายุสินค้า 6 เดือนขึ้นไป สินค้าเครื่องสำอาง ผลไม้-ผักสด, สินค้าอุปโภคและบริโภค, สินค้าหัตถกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce