ครั้งแรกของภาคเหนือกับการจับคู่ธุรกิจตรงจากจีน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 Business Matching

สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020

Business Matching ครั้งแรกของภาคเหนือตรงจากจีน งานจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายตรงและรูปแบบ Virtual Business Mathching

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอีสปอร์ต ห้างพันทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอายุสินค้า 6 เดือนขึ้นไป สินค้าเครื่องสำอาง ผลไม้-ผักสด, สินค้าอุปโภคและบริโภค, สินค้าหัตถกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce