Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ครั้งแรกของภาคเหนือกับการจับคู่ธุรกิจตรงจากจีน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 Business Matching

สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020

Business Matching ครั้งแรกของภาคเหนือตรงจากจีน งานจับคู่ธุรกิจ พบผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายตรงและรูปแบบ Virtual Business Mathching

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอีสปอร์ต ห้างพันทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่

กลุ่มสินค้าเป้าหมาย

สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปอายุสินค้า 6 เดือนขึ้นไป สินค้าเครื่องสำอาง ผลไม้-ผักสด, สินค้าอุปโภคและบริโภค, สินค้าหัตถกรรม, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเกี่ยวเนื่อง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce