คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ร่วมด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายวโรดม ปิฎกานนท์) , กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์) , กรรมการรองเลขาธิการเเละประธานYec (นางสาวกันชกา สุขณิชย์) เข้าร่วมงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ณ ห้องGrand Ballroom ชั้น3 โรงเเรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce