Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค

     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ร่วมด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายวโรดม ปิฎกานนท์) , กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์) , กรรมการรองเลขาธิการเเละประธานYec (นางสาวกันชกา สุขณิชย์) เข้าร่วมงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ณ ห้องGrand Ballroom ชั้น3 โรงเเรมดิเอมเมอรัล กรุงเทพฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce