คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อมแนะนำศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ และการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานที่บริเวณภายในศูนย์ส่งเสริมฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมให้ข้อมูล ในประเด็นของภาคเศรษฐกิจกับทางคณะทำงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารตะล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Senior Wellness Center
 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ยืนหนึ่งในใจ SMEs ไทย💙

8.8 news update for The S1 Project พร้อมแล้ววันนี้ “The S1 Project” เพื่อการยกระดับมาตรฐานบริการที่เ …

Read More →

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ 🌐🧮 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digital Transformation ✨

เทคนิคบริหารร้านค้าปลีกในยุคใหม่สู้กับธุรกิจออนไลน์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCCA – Digi …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คณะหอการค้าไทย-แคนาดา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 รองประธานกรรมการหอการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ,นายพัลลภ แซ่จิว,นายวรพร …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce