คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ และโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการหอการค้าฯ พร้อมแนะนำศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ และการให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานที่บริเวณภายในศูนย์ส่งเสริมฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ยังร่วมให้ข้อมูล ในประเด็นของภาคเศรษฐกิจกับทางคณะทำงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารตะล้อม ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Senior Wellness Center
 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce