คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 23

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมสัมมนา (VMO) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้าง แผนงาน เป้าหมาย เเละพันธกิจองค์กรในสมัยนี้

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” รู้จักหอการค้า คุณค่าขององค์กรเเละกรรมการหอการค้า พรบ. เเละข้อบังคับ ” โดยคุณพทธวรรษ วิลัยหงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยาย ” ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เเละไทยช่วยด้วยกัน ” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ การบรรยายในหัวข้อ ” การพัฒนายุทธศาสตร์เชียงใหม่ สู่ INNOVATION CITY ” โดย คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce