คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 23

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมสัมมนา (VMO) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้าง แผนงาน เป้าหมาย เเละพันธกิจองค์กรในสมัยนี้

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” รู้จักหอการค้า คุณค่าขององค์กรเเละกรรมการหอการค้า พรบ. เเละข้อบังคับ ” โดยคุณพทธวรรษ วิลัยหงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยาย ” ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เเละไทยช่วยด้วยกัน ” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ การบรรยายในหัวข้อ ” การพัฒนายุทธศาสตร์เชียงใหม่ สู่ INNOVATION CITY ” โดย คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce