Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 23

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมสัมมนา (VMO) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้าง แผนงาน เป้าหมาย เเละพันธกิจองค์กรในสมัยนี้

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” รู้จักหอการค้า คุณค่าขององค์กรเเละกรรมการหอการค้า พรบ. เเละข้อบังคับ ” โดยคุณพทธวรรษ วิลัยหงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยาย ” ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เเละไทยช่วยด้วยกัน ” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ การบรรยายในหัวข้อ ” การพัฒนายุทธศาสตร์เชียงใหม่ สู่ INNOVATION CITY ” โดย คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce