Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 23

เมื่อระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมดำเนินกิจกรรมสัมมนา (VMO) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 เพื่อจัดทำแผนโครงสร้าง แผนงาน เป้าหมาย เเละพันธกิจองค์กรในสมัยนี้

พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” รู้จักหอการค้า คุณค่าขององค์กรเเละกรรมการหอการค้า พรบ. เเละข้อบังคับ ” โดยคุณพทธวรรษ วิลัยหงษ์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยาย ” ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เเละไทยช่วยด้วยกัน ” โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ การบรรยายในหัวข้อ ” การพัฒนายุทธศาสตร์เชียงใหม่ สู่ INNOVATION CITY ” โดย คุณพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce