Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขั้นตอนการสมัคร APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค

———————————————————————–

✈️✈️APEC Business Travel Card (ABTC) บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค เป็นเสมือนวีซ่าซึ่งผู้ถือบัตรสามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคที่ร่วมโครงการนี้ (ปัจจุบันมีจำนวน 19 เขตเศรษฐกิจ) ในการติดต่อธุรกิจระยะสั้นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าอีก ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองโดยสามารถใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APEC Lane) ซึ่งตั้งอยู่ตามท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค บัตร ABTC มีอายุการใช้งาน 5 ปี กรณีที่อายุหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอมีอายุน้อยกว่า 5 ปี บัตร ABTC ที่จะได้รับจะมีอายุเท่ากับอายุของหนังสือเดินทางเล่มนั้น หลังจากที่ผู้ยื่นคำขอได้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องแจ้งเปลี่ยนบัตรให้ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ อายุที่เหลือจะเพิ่มให้ในบัตรใบใหม่

⭐️ หนังสือเดินทางที่ใช้ในการสมัคร จะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี ⭐️

📍📍คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.ผู้สมัครบัตร ABTC จะต้องทำงานอยู่ในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่: หอการค้าไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมธนาคารไทย

2.ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

3.ผู้สมัครต้องอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการขึ้นไปShare on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce