ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบริษัท (Upskill for future technology)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบริษัท (Upskill for future technology) เช่น AI, Data Science, Big Data, Smart Farming เป็นต้น
ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตร

  1. สแกน QR CODE เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิ๊ก Link รับสมัคร : https://forms.gle/dAxDGJapfDTqFAV79
  2. กรอกแบบฟอร์ม P2 เพื่อยืนยัน แล้วส่ง E-mail กลับมายังสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
    E-mail : cmchamber1977@gmail.com, cccprojectmb@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce