Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบริษัท (Upskill for future technology)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของบริษัท (Upskill for future technology) เช่น AI, Data Science, Big Data, Smart Farming เป็นต้น
ขั้นตอนการสมัครอบรมหลักสูตร

  1. สแกน QR CODE เพื่อสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิ๊ก Link รับสมัคร : https://forms.gle/dAxDGJapfDTqFAV79
  2. กรอกแบบฟอร์ม P2 เพื่อยืนยัน แล้วส่ง E-mail กลับมายังสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
    E-mail : cmchamber1977@gmail.com, cccprojectmb@gmail.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce