ขอเชิญเข้าร่วม Forum “การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่”.

▶️ โครงการ การส่งเสริมศักยภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่การขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ด้วยแนวคิด BCG Economy ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนจัด Forum “การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่” วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention 1-2, Wintree City Resort Chiang Mai.

⏩️ 9.00 พิธีเปิดงานเสวนา และปาฐกถาพิเศษ “การผลักดันนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ของจังหวัดเชียงใหม่” โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

⏩️ 09.30 การเสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) จังหวัดเชียงใหม่” โดย

▫️ คุณอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์ => ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ▫️ คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง => ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

▫️ คุณวรชาติ ชูชม => ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI)

▫️คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง => ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการที่ปรึกษา กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

▫️ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ => รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

▫️ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ => รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

▫️ ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.กรวรรณ สังขกร => หัวหน้าโครงการฯ

⏩️ 11.00 นำเสนอข้อมูลสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (NEC) เชียงใหม่ โดยนักวิจัยในโครงการ

▶️ สนับสนุนการวิจัยและจัดกิจกรรมโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

▶️ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ฟรี” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านฟอร์มแบบตอบรับhttps://me-qr.com/t6QGxYuM.

🗓️ กำหนดการกิจกรรม

https://drive.google.com/…/1klpQOmoF83PHXlN8L7S6Bv…/view

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085-8080431

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce