Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4
กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเซียสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง (MIGHT) ร่วมกับ บริษัท Confexhub Group ร่วมจัดสัมมนาเละนิทรรศการเสมือนจริง Cities 4.0 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564


โดยมีเเนวคิดเพื่อให้ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมโต้ตอบเเละหารือต่อแนวโน้มล่าสุด วิธีการนำไปปฎิบัติ เเละเเนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบเมืองแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างหุ้นส่วนเเละที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้มีการจัดเตรียมการประชุมจับคู่ธุรกิจตัวต่อตัวผ่านรูปแบบออนไลน์อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/210709162581829648.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce