Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4
กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเซียสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง (MIGHT) ร่วมกับ บริษัท Confexhub Group ร่วมจัดสัมมนาเละนิทรรศการเสมือนจริง Cities 4.0 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564


โดยมีเเนวคิดเพื่อให้ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมโต้ตอบเเละหารือต่อแนวโน้มล่าสุด วิธีการนำไปปฎิบัติ เเละเเนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบเมืองแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างหุ้นส่วนเเละที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้มีการจัดเตรียมการประชุมจับคู่ธุรกิจตัวต่อตัวผ่านรูปแบบออนไลน์อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/210709162581829648.pdf

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce