ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4
กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเซียสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง (MIGHT) ร่วมกับ บริษัท Confexhub Group ร่วมจัดสัมมนาเละนิทรรศการเสมือนจริง Cities 4.0 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564


โดยมีเเนวคิดเพื่อให้ภาครัฐ หน่วยงานอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมโต้ตอบเเละหารือต่อแนวโน้มล่าสุด วิธีการนำไปปฎิบัติ เเละเเนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบเมืองแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างหุ้นส่วนเเละที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ทางผู้จัดยังได้มีการจัดเตรียมการประชุมจับคู่ธุรกิจตัวต่อตัวผ่านรูปแบบออนไลน์อีกด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/210709162581829648.pdf

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce