ขอเชิญเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

❤️หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ✨ Logistics ✨คืออีกหนึ่งบทบาท โอกาสดี สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ

🎯 ลดต้นทุน

🎯 เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขัน

📣📣 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

‼️‼️…..ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ…..‼️‼️

📌📌สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ

✅ องค์ความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

✅ การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก โดยวิเคราะห์และประเมินสถานประกอบการ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

✅ พัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์ให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้

🚩ด่วน!!! รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 ธันวาคม 2565

👇🏻
👇🏻

ตาม linkhttps://forms.gle/r3RifyVA8WyLyFzD9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel : 082-0516236 (คุณกวาง)

Email : cmsmart.imp65@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce