ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.”

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการ “ตลาดสดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการตลาด และร้านค้ารายย่อยภายในตลาดค้าส่งค้าปลีกต่าง ๆ ให้สามารถเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในการควบคุมจำนวน 136 รายการ เพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://shorturl.asia/GBHEh

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce