ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล

โครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

📍Track 1 โครงการที่วิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยสนับสนุนสูงสุด 100,000 บาท หรือไม่เกิน 80% ต่อ 1 โครงการ

📍Track 2 โครงการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ ในห้องปฏิบัติการและผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบในโรงงานต้นแบบ โดยสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท หรือ ไม่เกิน 80% ต่อ 1 โครงการ โดยผู้ประกอบการสามารถสนับสนุนเป็นงบประมาณ 10% และวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ 10%

สนใจเข้าร่วมโครงการคลิกลิงค์ด้านล่างhttps://docs.google.com/…/1lhX…/edit

หมดเขต 31 พฤษภาคมนี้ ‼️

หมายเหตุ : แบบฟอร์มนี้เป็นการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce