Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560” ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-22 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทั้ง2วัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
http://goo.gl/forms/bYEVPdYtLckpdLnD2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce