ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560” ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-22 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทั้ง2วัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
http://goo.gl/forms/bYEVPdYtLckpdLnD2

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce