Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2560” ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-22 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทั้ง2วัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้เลยครับ
http://goo.gl/forms/bYEVPdYtLckpdLnD2

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce