Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน ZOOM!!หัวข้อ: “Logistics & Supply Chain ไทย” Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว

!!ห้ามพลาดสัมมนาโลจิสติกส์รับต้นปี 2565!!
หอการค้าไทยฯ ร่วมกับ สภาพัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่าน ZOOM!!หัวข้อ: “Logistics & Supply Chain ไทย” Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว
วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น.
✅ บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟจีน-ลาว โดย เลขาธิการสภาพัฒน์
✅ บรรยายสรุป Global & Regional Transport Perspective และ ต้นทุนขนส่งไทย-คุนหมิง
โดย ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
✅ นำเสนอรูปแบบการบริหารการค้าและขนส่งทางรางบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว
โดย ผู้บริหาร Yunnan International Railway Express Service Trading Company (มีแปลภาษาไทย)
✅ เสวนาหัวข้อ “Logistics & Supply Chain ไทย: Connect อย่างไร? รองรับรถไฟจีน-ลาว” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการตัวจริง

<ไม่อยากตกขบวน ขอชวนมาร่วมฟัง>
👉ลงทะเบียนสมัครได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3zkie5H

👉กำหนดการและเอกสารสัมมนา: https://bit.ly/3EZSBbs

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเลขานุการ คก.Logistics & Supply Chain หอการค้าไทย 🙏🙏
โทร 095-962-4461 อีเมล์ chalinee.ra@thaichamber.org (ชาลินี)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce