ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รับสมัครจำกัดเพียง 25 ท่านต่อภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 100 ท่าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส จังหวัดเชียงใหม่

สมัครออน์ไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekhy3uggNjequnLiV8k4YdU1YWlitHf7hRGO2CHDIgq1H8EA/viewform?usp=pp_url

หลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ

  1. ภาพรวมและการวางแผนสำหรับธุรกิจ
    เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะโควิด 19 รวมถึงการให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการใช้ที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจ
  2. การวัดและการประเมินผลิตภาพ
    เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ การวัดและการประเมิน ผลิตภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ
  3. แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพตามแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน
    เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ การค้นหาความสูญเปล่า เครื่องมือสำหรั…

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce