ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รับสมัครจำกัดเพียง 25 ท่านต่อภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 100 ท่าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส จังหวัดเชียงใหม่

สมัครออน์ไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekhy3uggNjequnLiV8k4YdU1YWlitHf7hRGO2CHDIgq1H8EA/viewform?usp=pp_url

หลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ

  1. ภาพรวมและการวางแผนสำหรับธุรกิจ
    เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะโควิด 19 รวมถึงการให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการใช้ที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจ
  2. การวัดและการประเมินผลิตภาพ
    เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ การวัดและการประเมิน ผลิตภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ
  3. แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพตามแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน
    เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ การค้นหาความสูญเปล่า เครื่องมือสำหรั…

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce