Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รับสมัครจำกัดเพียง 25 ท่านต่อภูมิภาค กรุงเทพมหานคร 100 ท่าน วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มพรส จังหวัดเชียงใหม่

สมัครออน์ไลน์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekhy3uggNjequnLiV8k4YdU1YWlitHf7hRGO2CHDIgq1H8EA/viewform?usp=pp_url

หลักสูตรยกระดับศักยภาพ SME ตามแนวทางการพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ

  1. ภาพรวมและการวางแผนสำหรับธุรกิจ
    เพื่อให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ผู้บริโภค การวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจภายใต้ภาวะโควิด 19 รวมถึงการให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการใช้ที่ปรึกษาสำหรับการดำเนินธุรกิจ
  2. การวัดและการประเมินผลิตภาพ
    เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญ การวัดและการประเมิน ผลิตภาพ แนวทางการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ
  3. แนวทางการปรับปรุงผลิตภาพตามแนวคิดระบบการผลิตแบบลีน
    เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ การค้นหาความสูญเปล่า เครื่องมือสำหรั…
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce