ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

    ด้วย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมการยกระดับและพัฒนาเครือข่ายมะพร้าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ซึ่งมะพร้าวนั้นเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และภาคอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งของไทย มีการส่งออกในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการเป้าหมายโดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวนการคุณภาพ มาตรฐาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกิจกรรมการยกระดับและพัฒนาเครือข่ายมะพร้าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-13.00น. ณ ห้องเชียงดาว โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กันต์กนิษฐ์ บุญธิมาศ
099-9216249
Email : adm@cmi-cc.com

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce