ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวบทบาทภารกิจของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กำหนดจัด งานแถลงข่าวบทบาทภารกิจของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของ อสสว. รวมถึงบทบาทภารกิจ แนวทางการขับเคลื่อน ของ อสสว. ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.โดยสามารถรับชมผ่าน ผ่าน facebook live เพจ Facebook “อสสว.”Link : https://www.facebook.com/officeofsmes/

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce