Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวบทบาทภารกิจของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กำหนดจัด งานแถลงข่าวบทบาทภารกิจของอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) เพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินงานของ อสสว. รวมถึงบทบาทภารกิจ แนวทางการขับเคลื่อน ของ อสสว. ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น.โดยสามารถรับชมผ่าน ผ่าน facebook live เพจ Facebook “อสสว.”Link : https://www.facebook.com/officeofsmes/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce