ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🚨จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิญนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ (พื้นที่ตำบล แม่แฝก อำเภอสันทราย) เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนแผนการดำเนินงาน และ แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🕤วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

🚩ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนแผนการดำเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกัน

สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่ https://forms.gle/A1TzxQox1CZxo1dy8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce