หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมหารือแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายวโรดม  ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจุลนิตย์  วังวิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ , นายพัลลภ  เเซ่จิว รองประธานหอการค้าฯ , นายวรพรรธน์  ชุติมา  กรรมการเหรัญญิกหอการค้าฯ , นายสันติ  เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายวิศณุ  วิเศษสิงห์  กรรมการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเเละร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงกับประเทศในภูมิภาคยุโรป กับทางคณะอธิบดีกรมยุโรป ( นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ ) พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในการประชุมสามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!