Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0

 ขอเชิญร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0 ในหัวข้อ “ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม”

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-15.00 น.
ณ ห้องอิมพิเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ http://goo.gl/39R2f9

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce