Chiang Mai Chamber of Commerce

ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมการศึกษาดูงาน โรงงานผลิตอาหารเสริมและยาแผนโบราณ ผู้นำตลาด

?ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่านเข้าร่วมการศึกษาดูงาน โรงงานผลิตอาหารเสริมและยาแผนโบราณ ผู้นำตลาด
?โรงงาน JSP สาขาลำพูน โรงงานผลิตยาแผนโบราณที่ได้ GMP PIC/s ระดับต้นๆของประเทศ?
มีประวัติยาวนาน 70ปี กับ ผู้บริหารรุ่นที่ 3
ผู้ผลิตอาหารเสริม ยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน มากกว่า 500 ยี่ห้อ
มีทะเบียน อย. 1800 รายการ 
มีพนักงาน 300 คน
ผลิตสินค้าที่จำหน่ายทุกช่องทางเช่น Retail, Wholesale, Direct Sale, MLM, Drug Store,Agent
ส่งออกกว่า 10 ประเทศ

ดูงาน
?โรงงานผลิตอาหารเสริมและยาแผนโบราณ
?ฝ่ายผลิต Tablet /Capsule
?ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
?การจัดการคลังสินค้า
?ฝ่ายวิจัยและพัฒนา / ฝ่ายขึ้นทะเบียน อย.

บรรยาย
? กลยุทธ์ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพ และยาแผนโบราณ
? อยากมีสินค้าแบรนด์ของตัวเองต้องเริ่มต้นอย่างไร
? ระบบการควบคุมมาตรฐานสินค้าของโรงงาน
? สินค้ากลุ่มสุขภาพสามารถต่อยอดธุรกิจให้เราได้อย่างไร
? การตั้งราคาขาย Cost/Price Structure
? การเจรจาช่องทางจัดจำหน่าย

วันที่จัดงาน
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

?  กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://goo.gl/forms/FcSc8GXyeu8Lnmqa2

ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า บจก.อมรินทร์ ฟาร์มา(ประเทศไทย)
คุณฉัตรชนก จันทรประสาท/คุณวรรณวรัตน์ สุวรรณชลสินธ์ุ
เบอร์โทร 084-406-9995 , 092-223-4057 , 052-017-199
Line ID: saleladdawan

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรมดูงานเฉพาะผู้ได้รับการตอบรับเท่านั้น
❌ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คลิกเพื่อรับแผนที่มายังสถานที่จัดงาน https://goo.gl/maps/rxQpqPHe5vv

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce