ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ”

🔔ข่าวประชาสัมพันธ์🔔
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจไทยสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ” 📊
.
ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ
.
👨‍💼การบรรยายในหัวข้อ👨‍💼
 
โอกาสทางการค้าและการลงทุนตลาดต่างประเทศของนักธุรกิจ ภาคเหนือ
 
-การเปลี่ยนแปลงทางการค้ากับโอกาสในตลาด CLMV+ สป.จีน กับการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 
-รู้เขา…รู้เรา ก่อนทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
.
📌ในวันนี้ 7 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 09.00 – 16.00 น.
💻ผ่านระบบ ZOOM Webinar 💻
.
สามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

(confetti cup)เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Cal …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ โครงการ Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเกาหลี ประจำประเทศไทย

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce