Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฝึกอบรม Born Global Business Model

      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ MSMEs ไทยสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลก” ซึ่งจัดโดย สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม ร่วมดำเนินการโครงการ ” จัดทำ Born Global Business Model “

      เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง Born Global Business Model รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs ไทย ในการที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างอย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ

   
?
จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงเเรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️
ติดต่อคุณประนัดดา รัตนไตรมาส 02-2293131 ต่อ 268

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce