Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและ ผู้ที่สนใจทุกท่านร่วม “โครงการ Open House for Sport City in Buriram 2017” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและ ผู้ที่สนใจทุกท่านร่วม
“โครงการ Open House for Sport City in Buriram 2017”
ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดยคณะกรรมการภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดบุรีรัมย์ 8 องค์กรหลัก คือ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัด กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC บุรีรัมย์ และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
รับสมัครถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น!!!
** หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 044-612811
คุณธิติวัฒน์ ธรรมวิทย์เมธี เบอร์มือถือ 062-2299636
คุณศราวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ เบอร์มือถือ 084-3888450
และ E-mail: burirampcc@gmail.com **

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce