Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและ ผู้ที่สนใจทุกท่านร่วม “โครงการ Open House for Sport City in Buriram 2017” ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและ ผู้ที่สนใจทุกท่านร่วม
“โครงการ Open House for Sport City in Buriram 2017”
ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโดยคณะกรรมการภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดบุรีรัมย์ 8 องค์กรหลัก คือ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชมรมธนาคารจังหวัด กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC บุรีรัมย์ และกลุ่มเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัด
เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
รับสมัครถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 นี้เท่านั้น!!!
** หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่
หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 044-612811
คุณธิติวัฒน์ ธรรมวิทย์เมธี เบอร์มือถือ 062-2299636
คุณศราวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์ เบอร์มือถือ 084-3888450
และ E-mail: burirampcc@gmail.com **

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce