กิจกรรม “Workshop D.I.Y Smart Craft โคมไฟอัจฉริยะ” (lamp)

🌐🦾 Digital Transformation กับงานหัตถศิลป์ การนำทักษะงานฝีมือดั้งเดิมของไทย เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาร่วมกัน โดยนำคุณค่าของความเป็นไทยมาผนวกกับความเป็นสมัยใหม่กับกิจกรรม “Workshop D.I.Y Smart Craft โคมไฟอัจฉริยะ” (lamp)

✨💡🗓 ในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. 2565เวลา : 13.00 น. เป็นต้นไปณ. ลานกิจกรรมหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

🆓 ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

❗️ลงทะเบียน 👉https://forms.gle/4EFtzJwQcxSwe7Vw9

😊🌈 สิ่งที่จะได้รับ D.I.Y โคมไฟอัจฉริยะ 1 ชุด (lamp)รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 📲โทร 0650399853 คุณออย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce