Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ” Advanced Retail Management” โครงการ ARM รุ่นที่ 28

? ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ปัญญธารา จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ” Advanced Retail Management” หรือ โครงการ ARM รุ่นที่ 28

ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริหารจัดการแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ศึกษาผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ One Case Study มีความเข้มข้นเจาะลึกแบบ Practical Learning โดยมุ่งเน้นในการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้กับผู้ประกอบการเเละนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มเเข็ง เเละสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน

?  กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2562 ( อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน 15 ครั้ง รวม 20 วัน )

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce