Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมข่าวสารการออกกำลังกาย ของชาวเชียงใหม่ มีการจัดขึ้นทุก อังคารที่สองของเดือน เช่น 14 มกราคมที่ผ่าน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการ สถานที่ในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะจัดที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce