กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมข่าวสารการออกกำลังกาย ของชาวเชียงใหม่ มีการจัดขึ้นทุก อังคารที่สองของเดือน เช่น 14 มกราคมที่ผ่าน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการ สถานที่ในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะจัดที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce