Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กิจกรรมการออกกำลังกาย

กิจกรรมข่าวสารการออกกำลังกาย ของชาวเชียงใหม่ มีการจัดขึ้นทุก อังคารที่สองของเดือน เช่น 14 มกราคมที่ผ่าน โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้จัดการ สถานที่ในแต่ละครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยปกติจะจัดที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปีเนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งออกกำลังกายที่สำคัญของชาวเชียงใหม่ มีที่จอดรถที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้เป็นพื้นที่ในการจัดงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดเส้นทางใหม่ เที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัด …

Read More →

หอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ ( Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021 )

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนแนวทางการจัดตั้งมูลนิธิเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

ในวันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่า …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce