การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

**ข่าวประชาสัมพันธ์**
เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุฯ
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารโรงอาหารภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหาผู้ลงทุนพัฒนาปรับปรุงและบริหารพื้นที่อาคารโรงอาหารให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าอาคารเป็นเวลา 5 ปี
 
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
โทร.053-112-694 โทรสาร.053-112-799
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce