Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

**ข่าวประชาสัมพันธ์**
เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุฯ
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ประสงค์จะเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารโรงอาหารภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อหาผู้ลงทุนพัฒนาปรับปรุงและบริหารพื้นที่อาคารโรงอาหารให้สิทธิแก่ผู้ประมูลได้เช่าอาคารเป็นเวลา 5 ปี
 
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
โทร.053-112-694 โทรสาร.053-112-799
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
website : http://www.cmchamber.com/
หรือทาง Line@ : @eli8851q
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce