Chiang Mai Chamber of Commerce

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ แสดงข้อกังวลในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งสภาหอการค้าฯ ได้ดำเนินการผลักดันและแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขแล้ว เช่น การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานลง


ซึ่ง BOI ได้จัดตั้งศูนย์บริการบุคลากรทักษะสูง (STC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานให้จบในขั้นตอนเดียว การประชุมเมื่อวานนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าร่วมต่างประเทศ ได้มาพบปะพูดคุยหารือกัน เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce