Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย

 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย นำโดย คุณสแตนลีย์ คัง ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศไทยในประเทศไทย โดยในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรฐกิจในองค์รวม ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ซึ่งทางหอการค้าต่างประเทศฯ เสนอให้มีการปรับแก้บางมาตราให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคบริการ ประเด็นถัดมาคือ ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยทางผู้บริหารหอการค้าต่างประเทศฯ แสดงข้อกังวลในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานที่มีความซับซ้อน ซึ่งสภาหอการค้าฯ ได้ดำเนินการผลักดันและแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบและแก้ไขแล้ว เช่น การลดขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงานลง


ซึ่ง BOI ได้จัดตั้งศูนย์บริการบุคลากรทักษะสูง (STC) เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานให้จบในขั้นตอนเดียว การประชุมเมื่อวานนี้ นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าร่วมต่างประเทศ ได้มาพบปะพูดคุยหารือกัน เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
ติดตาม! เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ เห็นโพสต์ก่อน
และเพิ่ม! Line@ : @eli8851q

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce