Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กสอ. เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทย สู่ SME 4.0

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการเป็น Smart SME ในยุค 4.0

โดยการเสริมศักยภาพนั้นจะมีทั้ง การฝึกอบรมเชิงลึกในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มช่องทางการค้า การนำนวัตกรรมใหม่ๆไอทีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วย นอกจากนี้ ยังมีกลยุทธ์หลัก 4 Tool กับ 1 Strategy ซึ่งประกอบด้วย 1. IT ให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบของความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดแรงงานในกระบวนการผลิต และ4. Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 1 strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือศูนย์ ITC ขึ้น 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ทั้ง Co-working space สามารถเข้าไปใช้งานได้

ในด้านเงินลงทุนนั้น มีการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เพื่อมาช่วยถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์อย่างมืออาชีพ รวมถึงยังมีกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับกลุ่ม Startup อีกด้วย

 

ที่มา : ไทยรัฐ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce