Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร DII+

🎉🎉กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร DII+

🎯🎯หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการต้องการพัฒนากำลังคนทักษะดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) ใน 2 ด้าน E-Commerce Trader และ Digital Business and Marketing

⭐️สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ⭐️

1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250%

2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี

3. มีนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท จำนวน 22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education Sandbox

4. ได้พนักงานตรงกับความต้องการของบริษัท

💰ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี 140,000 บาท / คน

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 080 4608787

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce