Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กระทรวงการคลัง คอนเฟริม ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 60,000 บาท

คณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง มีความเห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 เพื่อสนับสนุนการมีบุตร ตั้งแต่คนที่ 2 ซึ่งเกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยไม่ว่าบุตรก่อนหน้านี้จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ หรือบุตรที่เกิดมาจะเป็นลูกแฝด คือ แฝดคนที่สองนั้น จะได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษี 60,000 บาท ได้กำหนดให้ผู้เป็นบิดาและมารดาเป็นผู้มีเงินได้เมื่อยื่นแบบภาษี ซึ่งบุตรคนแรกนั้นได้ลดหย่อนภาษีเช่นกัน 30,000 บาทต่อคนต่อปีภาษี รวมแยกยื่นภาษี บิดา มารดา สามารถหักลดหย่อนได้ 90,000 บาท เริ่มใช้ในปีภาษี 2561 ยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุตรนั้น จะมีผู้ใช้สิทธิประมาณ 350,000 คนด้วยกัน

สำหรับการนำฝากครรภ์ หรือ คลอดบุตรนั้น สามารถนำไปหักเป้นค่าลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละคร้ง แต่ไม่สามารถให้เกิน 60,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นถ้าเกิด 1 ปีภาษี ในแต่ละคราวนั้น รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท

มาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตรนั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce