Chiang Mai Chamber of Commerce

กกร. ชี้ ถึงเลื่อนเลือกตั้ง ก็ไม่กระทบความเชื่อมั่น

นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งเลื่อนออกไป เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มฝื้นตัว จากการดูแลและส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้เห็นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ จากการสอบถามจากหลายประเทศยังคงมีความต้องการที่อยากจะเข้ามาลงทุนในไทย อย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU) จีน และญี่ปุ่น

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การเลื่อนการเลือกตั้งมีเหตุผลและที่มาที่สามารถอธิบายได้ และโดยส่วนมากนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีการสอบถามเรื่องการเลือกตั้งมากเท่ากับการออก พ.ร.บ. การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจจภาคตะวันออก (EEC)

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกอย่างนั้นยังสามารถเดินหน้าตามปกติ เพราะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเคยมีสถานการณ์ทางการเมืองที่แย่ยิ่งกว่านี้ ก็ยังผ่านมาได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce