Chiang Mai Chamber of Commerce

กกร. ชี้ ถึงเลื่อนเลือกตั้ง ก็ไม่กระทบความเชื่อมั่น

นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งเลื่อนออกไป เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มฝื้นตัว จากการดูแลและส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้เห็นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ จากการสอบถามจากหลายประเทศยังคงมีความต้องการที่อยากจะเข้ามาลงทุนในไทย อย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU) จีน และญี่ปุ่น

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การเลื่อนการเลือกตั้งมีเหตุผลและที่มาที่สามารถอธิบายได้ และโดยส่วนมากนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีการสอบถามเรื่องการเลือกตั้งมากเท่ากับการออก พ.ร.บ. การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจจภาคตะวันออก (EEC)

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกอย่างนั้นยังสามารถเดินหน้าตามปกติ เพราะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเคยมีสถานการณ์ทางการเมืองที่แย่ยิ่งกว่านี้ ก็ยังผ่านมาได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce