Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

กกร. ชี้ ถึงเลื่อนเลือกตั้ง ก็ไม่กระทบความเชื่อมั่น

นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งเลื่อนออกไป เพราะเศรษฐกิจไทยเริ่มฝื้นตัว จากการดูแลและส่งเสริมของภาครัฐ ทำให้เห็นความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่ดี ทั้งนี้ จากการสอบถามจากหลายประเทศยังคงมีความต้องการที่อยากจะเข้ามาลงทุนในไทย อย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป(EU) จีน และญี่ปุ่น

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การเลื่อนการเลือกตั้งมีเหตุผลและที่มาที่สามารถอธิบายได้ และโดยส่วนมากนักลงทุนต่างชาติไม่ได้มีการสอบถามเรื่องการเลือกตั้งมากเท่ากับการออก พ.ร.บ. การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจจภาคตะวันออก (EEC)

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทุกอย่างนั้นยังสามารถเดินหน้าตามปกติ เพราะในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาเคยมีสถานการณ์ทางการเมืองที่แย่ยิ่งกว่านี้ ก็ยังผ่านมาได้

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 66/2563 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 6/2563 ​    …

Read More →

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่

ข่าว ธปท. ​ฉบับที่ 65/2563 เรื่อง แบงก์ชาติยกเครื่องการรายงานข้อมูลของสถาบันการเงินให้เท่าทันโลกใหม่ …

Read More →

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Voucher)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจและเกษตรกรประยุกต์ …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!